9  มิ.ย. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
12  พ.ย. 2564
การตรวจวิเคราะห์สไสด์ดิจิทัล
3  มี.ค. 2564
ประกาศแนวทางการเปิดหรือปิดบริการทดสอบความชำนาญ การร้องเรียนและอุทธรณ์ผล
22  ก.ย. 2559
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2564

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

Calendar

Poll

Stats

Brand