6  ส.ค. 2559
ไทยพัฒนาห้องแล็ปตรวจผักผลไม้ส่งออก
3  มี.ค. 2564
ประกาศแนวทางการเปิดหรือปิดบริการทดสอบความชำนาญ การร้องเรียนและอุทธรณ์ผล
22  ก.ย. 2559
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

Calendar

Poll

Stats

Brand